De eigen verklaring.

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring.
Voor je aan het praktijkexamen kunt beginnen teken je eerst, in bijzijn van de examinator, jou eigen verklaring. Deze zit bij je oproepkaart. deze gezondheidsverklaring dien je zelf aan te schaffen. Zonder deze verklaring kunnen wij geen examens en rijtesten inboeken. Voor je start met jou rijopleiding zal de instructeur de vragen van de "eigen verklaring" met je doornemen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.